• Imagen

Oferta

psychoterapia indywidualna

dla osób z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, kryzysami życiowymi (rozwód, żałoba), cierpiących na choroby przewlekłe lub doświadczających niepełnosprawności oraz tych, które po prostu chcą poprawić swoje samopoczucie oraz funkcjonowanie interpersonalne. Spotkania odbywają się co tydzień, jest to proces długoterminowy.

poradnictwo wychowawcze

dla rodziców chcących poprawić swoje funkcjonowanie w rolach rodzicielskich, zaniepokojonych zachowaniami dziecka, chcących lepiej zrozumieć swoje zadania oraz potrzeby dzieci. Spotkania odbywają się najczęściej 1 raz w miesiącu, ich ilość uzależniona jest od potrzeb rodziców oraz rodzaju trudności.

konsultacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka

dla rodziców zaniepokojonych rozwojem i funkcjonowaniem dziecka, mają charakter diagnostyczny, pogłębiający zrozumienie problemów dziecka w sferze społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Ich kontynuacją mogą być spotkania wychowawcze lub psychoterapeutyczne ( z dzieckiem lub rodziną) oraz wskazania dotyczące stymulowania rozwoju. Ich ilość i częstotliwość zależna jest od charakteru rozpoznawanej trudności.

wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej

jest to forma pracy koncentrująca się na aktualnych problemach klienta zgłaszającego się po pomoc, wsparcie emocjonalne. Jej celem jest udzielenie pomocy psychologicznej osobie przeżywającej trudności mogące wynikać m.in. z utraty bliskiej osoby, utraty pracy, diagnozy choroby przewlekłej, niepełnosprawności, rozwodu. Jej częstotliwość i czas trwania uzależniony jest od nasilenia kryzysu, emocji mu towarzyszących i potrzeb klienta. Jej kontynuacją, rozwinięciem, może być psychoterapia indywidualna.

terapia rodzin i par

spotkania trwają około 80 minut, odbywają się co ok.3- 4 tygodnie, ich celem jest wspólna praca całej rodziny/pary nad poprawą komunikacji, wymianą emocjonalną, zmniejszeniem trudności i problemów poszczególnych członków rodziny, zwiększeniem satysfakcji bycia w związku. Pierwsze spotkanie ma formę zgłoszenia trudności, opisania sytuacji rodzinnej.